Borelioza


Borelioza je široce rozšířené onemocnění s charakterem přírodně ohniskové nákazy. Postihuje člověka i zvířata a projevuje se nejčastěji postižením pohybového aparátu, nervové soustavy, kůže a srdce. 
Původcem onemocnění je bakterie Borrelia burgdorferi. Jedná se o vysoce infekční extracelulární ( mimobuněčný ) patogen. Po proniknutí do hostitele za pomoci vektorů ( přenašečů ) se šíří lokálně v kůži nebo v krvi a lymfě. Proniká přes sliznice a dostává se do nervového systému. Vektorem neboli přenašečem onemocnění jsou krevsající členovci. Borelie byly zjištěny u 13 druhů roztočů, 15 druhů dvoukřídlých a 2 druhů blech. Za hlavního vektora se však považují především klíšťata ( hlavně Ixodes ricinus ). Rezervoárem onemocnění mohou být různé druhy volně žijících obratlovců. Infekce byla prokázána u více než 31 druhů volně žijících drobných savců a okolo 50 druhů volně žijících ptáků. 
Onemocnění boreliozou se projevuje akutní či subakutní artritidou neboli zánětem kloubů, který se může v některých případech opakovat. Klinické příznaky nastupují nejčastěji 2-5 měsíců po vzniku infekce. Psi přicházejí s náhlým kulháním a výraznou bolestivostí. Proces postihuje jeden nebo několik kloubů a projevuje se opuchnutím, zvýšenou teplotou a projevy bolesti při pokusu o manipulaci s postiženou končetinou.Dalšími příznaky jsou horečka, apatie, nechutenství. Mezi vzácné příznaky patří srdeční blok, ledvinové selhání, křeče či zvýšená agresivita. 
Terapie onemocnění spočívá v dlouhodobé aplikaci antibiotik ( doxycyklin 10 mg/kg po 3-4 týdny či Amoxicilli n 22mg / kg 2x denně také po 3-4 týdny ) a nemusí být vždy úspěšná. Zvláště v komplikovaných případech může dojít až k úhynu psa. Proto je velmi důležitá prevence tohoto onemocnění než jeho léčba. 

 

 


Prevence boreliozy:
 

Vakcinace vakcinovat doporučujeme štěnata ve věku od 14 týdnů s revakcinací za 3-4 týdny, dále je potřeba revakcinace každým rokem. U starších psů doporučujeme serologické vyšetření na stanovení protilátek, v případě pozitvního serologického nálezu nedoporučujeme vakcinaci ( pes se již setkal s boreliozou, pouze nemá příznaky ). Bohužel až 90% infikovaných psů nemusí vykazovat ihned klinické příznaky onemocnění, ty se mohou projevit až mnohem později či při nějaké stresové situaci, při oslabení organismu atd.

Prevence napadení zvířete klíštětem velmi důležítým aspektem v prevenci nejen boreliozy, ale i dalších onemocnění přenášených klíštětem jsou preparáty proti klíšťatům. Tyto preparáty většinou fungují i proti jiným ektoparazitům ( blechy, všenky, dravčíci atd. ). Podle typu použité látky v preparátu mohou fungovat i repelentně (neboli odpudivě ) tak, že by se klíště nemělo zakousnout. 
Máme několik aplikačních forem:
Spot-on („kapka za krk“ ) - tekutina, která se aplikuje na kůži psa či kočky. Doba účinku je obecně mezi 4-8 týdny dle použitého preparátu. Poté se musí opakovat. Je to velmi účinná forma, u velkých psů je ale v porovnání s obojkem dražší. U menších plemen je ideální aplikační formou 
Sprej - účinná látka se nanáší na psa formou „sprejování“, musí se dodržet vždy určitý počet střiku na kg váhy a dobře aplikovat do srsti. Opakovat se musí v intervalu 3-4 týdnů. Občas problém u nervozních psů a u koček. 
Obojek - účinná látka je obsažená v obojku, z kterého se postupně uvolňuje. Účinnost obojku je okolo 6 měsíců dle typu ( většinou pokryje celé období klíšťat- nasazuje se v březnu a vydrží do září až října ). U velkých plemen je cenově nejlepší variantou.

 

Doporučení:
 

  •   Štěňata ve věku 14 týdnu nechat vakcinovat s revakcinací za 3-4 týdny (zejména u psů pohybujích se často v endemických oblastech výskytu boreliozy či pracovních plemen pohybujích se v lese), dále každoročně jedna revakcinace
  •   U starších psů, kteří se již setkali s velkým množstvím klíšťat v předchozích letech a nebyli ještě očkováni provést serologicé vyšetření na boreliozu před vakcinací
  •   používat antiparazitární přípravky s účinností proti klíštatům u všech, i vakcinovaných zvířat

Veškeré preparáty proti klíštatům máme stále na skladě v ordinaci, rádi Vám poskytneme radu a pomůžeme s výběrem vhodného a hlavně účinného preparátu. 

 

 


UPOZORNĚNÍ pro kočky: Většina antiparazitárních preparátů určených pro psy jsou silně toxické pro kočky ( zejména ty, které jsou na bázi permetrinu ve vyšší koncentraci ). Proto nesmí být použity u koček, v případě nákupu mimo veterinární ordinace pečlivě dbejte na to, aby byl daný preparát určen pro kočku! 

autor článku: MVDr. Jan Šíma 
(www.veterinabohnice.cz)