Pracovní výsledky

 

klubové VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY knkř dunajovice

Tak jsme si splnili další malý sen. :-) Hned po Memoriálu Mileny Štěrbové jsme vyrazili na Klubové všestranné zkoušky pořádané Klubem německého křepeláka v Dunajovicích. Jack z Větrné paseky absolvoval ve 2.ceně pouze díky limitní známce z barvy, kterou mu nemám za zlé - Jack je již starý praktik a po nespočtu úspěšných dosledů už holt bohužel rozpozná umělou barvu od skutečné a nevloží do ní tolik nadšení, jako při dosledech. Mám z něj radost, z kluka paličatého. :-)

fotografie ZDE

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - volně 4 12
6. vyhledávání a nahánění - od nohy 3 21
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 4 28
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 3 21
10. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
11. vlečka s pernatou zvěří 3 18
12. přinášení kachny z hluboké vody 4 24
13. slídění v rákosí 4 32
14. dohledávka kachny pohozené v rákosí 4 32
15. práce před barvou - šoulačka 24
16. barva - vodič 2 20
17. odložení - volně 4 16
18. chování na stanovišti v lese 2 8
Celkový počet bodů: 416
Výsledná klasifikace: II. cena
 

 

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY

27.8.2016 v Kostelních Střímelicích Jack úspěšně završil svou zkouškovou kariéru vítězstvím na všestranných zkouškách. Jack obstál ve 2. ceně s limitní známkou z barvy. Vzhledem k úmorným vedrům, která ten víkend panovala, jsme na něj hrdí. Žádný ze zúčastněných psů neobstál v 1. ceně. Ve druhé ceně se s nejvyšším počtem bodů umístil právě Jack a stal se proto vítězem zkoušek. Pro Jacka to byly poslední zkoušky, neboť již úspěšně složil všechny zkoušky, které se slídičem složit lze. 

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - volně 4 12
6. vyhánění zvěře z houštin - od nohy 4 28
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 3 21
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 4 28
10. vlečka se srstnatou zvěří 3 18
11. vlečka s pernatou zvěří 4 24
12. přinášení kachny z hluboké vody 3 18
13. slídění v rákosí 4 32
14. dohledávka kachny pohozené v rákosí 4 32
15. šoulačka 24
16. barva - vodič 2 20
17. odložení - volně 4 16
18. chování na stanovišti v lese 2 8
Celkový počet bodů: 417
Výsledná klasifikace: II. cena, Vítěz zkoušek
 

 

KLUBOVÉ HONIČSKÉ ZKOUŠKY

 

Ve dnech 21.-22.11.2015 jsme se zúčastnili historicky prvních klubových honičských zkoušek, které pořádal Klub německého křepeláka v lokalitě Kolowratovy lesy - Diana. Jack nezklamal a předvedl perfektní práci. S počtem 190 bodů obstál v první ceně a velkovém pořadí se umístil na druhém místě. Máme z něj velikou radost. 

>> FOTOGRAFIE ZDE <<

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 16
2. hledání 4 16
3. nahánění - divočák 4 20
4. hlasitost 4 16
5. dosled černé zvěře na uměle založené šlapané
a současně pobarvené stopě - vodič, na řemeni
3 15
6. ochota k práci na černou zvěř 4 20
7. poslušnost 4 8
8. chování po výstřelu 4 8
9. chování u střelené zvěře 4 12
10. chování na stanovišti - na řemeni 3 6
11. vytrvalost 4 12
12. orientace 4 16
13. vodění - volně 3 9
14. odložení - volně 4 16
Celkový počet bodů: 190
Výsledná klasifikace: I. cena, 2. místo
 

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY + BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

Zkoušky pořádané v Sulejovicích (OMS Litoměřice) ve dnech 10.-11.10.2015. Jack oba dva zkouškové dny uspěl v první ceně a v celkovém počtu psů se v sobotu i v neděli umístil na druhém místě. Ze všech psů, kteří se zúčastnili obou dvou zkouškových dní, dosáhl však součtem za oba dva dny nejvyššího počtu bodů a stal se tak vítězem BZ+ BzH.

>> FOTOGRAFIE ZDE <<

Výsledky - barvářské zkoušky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. vodění - volně 4 12
2. práce před barvou - šoulačka 4 32
3. barva - vodič 4 40
4. odložení - volně 4 16
Celkový počet bodů: 100
Výsledná klasifikace: I. cena, Vítěz víkendu BZ+BzH
Výsledky - barvářské zkoušky honičů
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. vodění - volně 4 12
2. odložení - volně 4 32
3. dosled černé zvěře na uměle založené šlapané
nepobarvené stopě - vodič, na řemeni
4 80
4. chování u střelené zvěře 4 40
5. poslušnost 4 40
Celkový počet bodů: 204
Výsledná klasifikace: I. cena, Vítěz víkendu BZ+BzH

 

O POHÁR SVĚTA MYSLIVOSTI (PZ+SVP)

 

sobotní zkouškový den .... podzimní zkoušky, 3.cena
nedělní zkouškový den ... zkoušky z vodní práce, 2.cena
 

 

LESNÍ ZKOUŠKY

 

Zkoušky konané 11.7.2015 v Ješovicích (OMS Mělník). 

Jack se s 1.cenou usmístil na 3. místě v celkovém počtu psů a rovněž tímto splnil poslední podmínku chovnosti.

>> FOTOGRAFIE ZDE <<

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 3 15
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - volně 4 12
6. vyhánění zvěře z houštin - od nohy 4 28
7. slídění - vyhledávání 3 24
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 3 21
9. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
10. práce před barvou - šoulačka 4 32
11. barva - vodič 3 30
12. odložení - volně 4 16
13. chování na stanovišti v lese 3 12
Celkový počet bodů: 298
Výsledná klasifikace: I. cena

 

 

HONIČSKÉ ZKOUŠKY

 

Zkoušky konané 18.-19.10.2014 v mysliveckém sdružení Stříbrná Skalice.

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 16
2. hledání 4 16
3. nahánění - divočák 4 20
4. hlasitost 4 16
5. dosled černé zvěře na uměle založené šlapané
a současně pobarvené stopě - na řemeni
4 20
6. ochota k práci na černou zvěř 3 15
7. poslušnost 4 8
8. chování po výstřelu 4 8
9. chování u střelené zvěře 4 12
10. chování na stanovišti - na 5emeni 3 6
11. vytrvalost 4 12
12. orientace 4 16
13. vodění - na řemeni 2 2
14. odložení - na řemeni 4 8
Celkový počet bodů: 175
Výsledná klasifikace: II. cena

 

 

speciální ZKOUŠKY z vodní práce

 

Zkoušky pořádané 24.8.2014 OMS Praha 9 a 10

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. ochota k práci v hluboké vodě 3 12
2. přinášení kachny z hluboké vody 1 4
3. nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí 4 20
4. dohledávka kachny v rákosí 4 20
5. chování na stanovišti 2 4
6. poslušnost 4 20
celkový počet bodů: 80
výsledná klasifikace: II. cena

 

ZKOUŠKY vloh

 

Zkoušky pořádané 10.5.2014 honebním společenstvem Čelákovice. 

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 3 15
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění na řemeni 3 6
6. slídění 4 32
7. stopa živé zvěře 4 28
8. ochota a chuť do vody 4 16
Celkový počet bodů: 181
Výsledná klasifikace: I. cena
 

 

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY

Zkoušky pořádané v Kostelních Střímelicích (OMS Praha - venkov) 27.8.2016. S Gerou jsem původně plánovala na léto 2016 štěňata, ale bohužel nezabřezla, a tak jsem jí na všestranky hlásila na rychlo s tím, že všechno "tak nějak" dělá. A dělala... obstála se samými čtyřkami, jednou trojkou z přinášení z vody díky předání kachny ve stoje a s jedničkou z barvy. Bohužel Gera si od svého minulého majitele přinesla spoustu vrtochů, které tak nějak neřeším, protože mi v praxi nevadí, naopak mi vyhovují. A jedním z těchto vrtochů je i respekt z řemene a tím pádem vypracovávání barev na volno. Nám to tak vyhovuje, protože pak je Gera uvolněná a já přesně vím, kudy jí mám následovat a že pokud mi zmizí z dohledu, sama se pro mne po chvíli vrátí a naznačí směr barvy. Rozhodčímu se však tento styl vypracování pochopitelně nezdál příliš přesvědčivý a přestože jsme úspěšně dohledali, bylo ohodnoceno známkou 1, což nás bohužel odsunulo do 3.ceny. Bodovým hodnocením bychom však bývaly hravě dosáhly na 1.cenu. S počtem bodů 436 jsme tedy úspěšně obstály ve 3. ceně. Když jsem si Geru před dvěma lety brala, v životě by mě nenapadlo, že se nám společně podaří úspěšně absolvovat i takovéto zkoušky vyššího typu. Mám z ní velkou radost.

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - volně 4 12
6. vyhánění zvěře z houštin - od nohy 4 28
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 4 28
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 4 28
10. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
11. vlečka s pernatou zvěří 4 24
12. přinášení kachny z hluboké vody 3 18
13. slídění v rákosí 4 32
14. dohledávka kachny pohozené v rákosí 4 32
15. šoulačka 32
16. barva - vodič, na volno 1 10
17. odložení - volně 4 16
18. chování na stanovišti v lese 4 16
Celkový počet bodů: 436
Výsledná klasifikace: III. cena