Pracovní výsledky

 

PRŮBĚH JEDNOTLIVÝCH  ZKOUŠEK:

 

KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY KNKŘ DUNAJOVICE

22.-23.9.2018: Tak jsme si splnili další malý sen. :-) Hned po Memoriálu Mileny Štěrbové jsme vyrazili na Klubové všestranné zkoušky pořádané Klubem německého křepeláka v Dunajovicích. Gera Any-Bon absolvovala s velice krásnými vyrovnanými výkony v 1.ceně! :-)

fotografie ZDE

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - na řemeni 4 8
6. vyhledávání a nahánění - z odložení 4 36
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 3 21
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 4 28
10. vlečka se srstnatou zvěří 3 18
11. vlečka s pernatou zvěří 3 18
12. přinášení kachny z hluboké vody 3 18
13. slídění v rákosí 4 32
14. dohledávka kachny pohozené v rákosí 4 32
15. práce před barvou - následování na ř. 8
16. barva - vodič 4 40
17. odložení - volně 4 16
18. chování na stanovišti v lese 4 16
Celkový počet bodů: 427
Výsledná klasifikace: I. cena (celkově 4. místo)
 

 

XXvIII. MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ

14.-16.9.2018: Memoriál Mileny Štěrbové je za námi. Gera Any-Bon celý víkend předváděla nádherné výkony, úspěšně absolvovala ve 2.ceně pouze díky drobnému zaváhání na rákosu u vody. Veškeré pole prošla ve čtyřkách s pochvalou od rozhodčích za moc pěknou práci, les také ve čtyřkách s uznáním od rozhodčích, mám z ní obrovskou radost. Když jsem si jí jako dvouletou brala jako ubitý uzlíček nervů, v životě by mne nenapadlo, že se dostaneme až sem. Jsem na ní neskutečně hrdá i za to, s jakou noblesou zvládla všechny pro ní stresové situace s touto soutěží související, i přestože ke konci už toho měla plné zuby. Velký dík patří mé kamarádce a kolegyni Aleně Malé, která mi byla celý víkend podporou a pomocníkem s pejskama, mé drahé polovičce za pochopení pro množství času stráveného v terénu a Ivetě Pešové za svěřenou důvěru, že u nás jakožto u druhých majitelů mohla Gera dostat druhou šanci k životu a k tomu aby ukázala, co v ní je.

fotografie ZDE

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - na řemeni 4 8
6. vyhledávání a nahánění - od nohy 4 28
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 4 28
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 4 28
10. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
11. vlečka s pernatou zvěří 4 24
12. přinášení kachny z hluboké vody 3 18
13. slídění v rákosí 2 16
14. dohledávka kachny pohozené v rákosí 2 16
15. práce před barvou - následování na ř. 8
16. barva - vodič 4 40
17. odložení - volně 4 16
18. chování na stanovišti v lese - volně 4 16
Celkový počet bodů: 406
Výsledná klasifikace: II. cena
 

 

 

ZKOUŠKY Z VYHLEDÁNÍ, VYHÁNĚNÍ A NAHÁNĚNÍ ZVĚŘE

14.7.2018 jsme s kamarádem Michalem Drdlíkem společně vyrazili na Šumavu na ZVVZ (zkoušky z vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře). 
Všichni námi vedení psi absolvovali zkoušky v 1.ceně, jezevčice Katmai Grand Amity se stala vítězem zkoušek a naši křepeláci Gera Any-Bon a Cameron Axally se shodným počtem bodů obsadili 2-3 místo. :-) Gera měla v leči prasata, takže měla možnost si krásně zapracovat. Ostatní tolik štěstí na zvěř neměli, ale i přesto prohledávali leč přímo ukázkově.
 
>> FOTOGRAFIE ZDE <<
 
Výsledky:
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. vyhánění zvěře z houštin - od nohy 4 28
2. chování po výstřelu 4 12
3. poslušnost 4 20
4. vodění - na řemeni 4 12
5. chování na stanovišti v lese - volně    4 20
Celkový počet bodů: 92
Výsledná klasifikace: I. cena
 

 

Všestranné zkoušky

Zkoušky pořádané v Kostelních Střímelicích (OMS Praha - venkov) 27.8.2016. S Gerou jsem původně plánovala na léto 2016 štěňata, ale bohužel nezabřezla, a tak jsem jí na všestranky hlásila na rychlo s tím, že všechno "tak nějak" dělá. A dělala... obstála se samými čtyřkami, jednou trojkou z přinášení z vody díky předání kachny ve stoje a s jedničkou z barvy. Bohužel Gera si od svého minulého majitele přinesla spoustu vrtochů, které tak nějak neřeším, protože mi v praxi nevadí, naopak mi vyhovují. A jedním z těchto vrtochů je i respekt z řemene a tím pádem vypracovávání barev na volno. Nám to tak vyhovuje, protože pak je Gera uvolněná a já přesně vím, kudy jí mám následovat a že pokud mi zmizí z dohledu, sama se pro mne po chvíli vrátí a naznačí směr barvy. Rozhodčímu se však tento styl vypracování pochopitelně nezdál příliš přesvědčivý a přestože jsme úspěšně dohledali, bylo ohodnoceno známkou 1, což nás bohužel odsunulo do 3.ceny. Bodovým hodnocením bychom však bývaly hravě dosáhly na 1.cenu. S počtem bodů 436 jsme tedy úspěšně obstály ve 3. ceně. Když jsem si Geru před dvěma lety brala, v životě by mě nenapadlo, že se nám společně podaří úspěšně absolvovat i takovéto zkoušky vyššího typu. Mám z ní velkou radost.

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - volně 4 12
6. vyhánění zvěře z houštin - od nohy 4 28
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 4 28
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 4 28
10. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
11. vlečka s pernatou zvěří 4 24
12. přinášení kachny z hluboké vody 3 18
13. slídění v rákosí 4 32
14. dohledávka kachny pohozené v rákosí 4 32
15. šoulačka 32
16. barva - vodič, na volno 1 10
17. odložení - volně 4 16
18. chování na stanovišti v lese 4 16
Celkový počet bodů: 436
Výsledná klasifikace: III. cena

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

Zkoušky pořádané v Sulejovicích (OMS Litoměřice) dne 11.10.2015. Gera opět předvedla perfektní práci a potěšil mě její velký zájem o černou zvěř. Na stopě jsem se rozhodla jí vést jako vodiče na volno, neboť barvy obvykle na volno vypracovává v klidu cca 10 m přede mnou a udržuje si se mnou těsný kontakt. Doma jsme šlapané stopy cvičili spíše starší, na zkouškách však byla stopa poměrně čerstvá a Gery obrovský zájem mě až překvapil. Nejraději by se po stopě rozběhla cvalem od nástřelu až ke kusu, rozum a pouto ke mně jí však velely se pro mě vracet. Z jejího chování jsem nemusela v nejmenším pochybovat o tom, kudy stopa vede, chvilkami bylo však náročné na volno jen pomocí klidných povelů brzdit její temperament a zájem o stopu. Stopu jsme došli bez jediné chyby, tedy ohodnoceni známkou 4, nebyly nám však přičteny bodíky za volné vypracování stopy (bez barvářského řemene), neboť při volném vypracování je potřeba o něco těsnější kontakt s vůdcem. U střeleného kusu černé zvěře pak byla na Geře vidět nesmírná radost z toho, že tam konečně leží skutečné prase a ne nějaké atrapy a kuny, tak jako při výcviku. :-))

Zkoušky jsme došli se samými čtyřkami a stali se vítězem zkoušek. :-)

>> FOTOGRAFIE ZDE <<
 
Výsledky:
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. vodění - volně 4 12
2. odložení - volně 4 32
3. dosled černé zvěře na uměle založené šlapané
nepobarvené stopě - vodič, volně
4 80
4. chování u střelené zvěře 4 40
5. poslušnost 4 40
Celkový počet bodů: 204
Výsledná klasifikace: I. cena, Vítěz zkoušek
 
 

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE

23.8.2015 Jsem si s Axou a s Gerou jela opravit speciální zkoušky z vodní práce, které obě holky měly z dřívějška složené ve 2.ceně. Zkoušky pořádal OMS Praha 9 a 10 v lokalitě Dubeč, což je co by kamenem dohodil od místa našeho současného bydliště (cesta na zkoušky nám od domu trvala rovné 3 mínuty :-) ). Obě holky k mé radosti uspěly v první ceně. Axa v celkovém počtu psů obsadila bronzové místo a Gera, kterou ještě před rokem nebylo možné do vody dostat jinak než v náručí, završila náš společný rok dřiny a nenásilného vodního výcviku obsazením stříbrného místa!!! :-)

 
 
Výsledky:
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. ochota k práci v hluboké vodě 4 16
2. přinášení kachny z hluboké vody 3 12
3. nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí 4 20
4. dohledávka kachny v rákosí 4 20
5. chování na stanovišti 4 8
6. poslušnost 4 20
celkový počet bodů: 96
výsledná klasifikace: I. cena, 2. místo v celkovém počtu psů
 

o pohár světa myslivosti (PZ + SVP):

8.-9.8.2015: V týdnu jsme napjatě sledovali předpověď počasí, která především na sobotu na polní práce hlásila extrémní vedra 37-39 stupňů, dokonce prý slabší lidé a zvířata měla od 11 do 17 hod omezit jakýkoli pobyt venku. Vzhledem k mým mírným zdravotním indispozicím a vzhledem k faktu, že někteří z našich psů už podzimní zkoušky a vodní práce mají, jsme váhali, zda na zkoušky vůbec jet. Nakonec jsme však vyrazili do náročného boje. Naši čtyřnozí kamarádi pro nás dělali, co mohli, přesto se však extrémní počasí na výkonech trochu podepsalo. Nelze jim to však mít za zlé - jeden pejsek v jiné skupině při sobotním zkouškovém dni snad údajně zkolaboval (naštěstí vše dobře dopadlo), já sama měla se sebou co dělat, abych vůbec obě moje holky se ctí dovedla až do konce. 
Gera oba dva zkouškové dny (podzimní zkoušky a vodní práce) absolvovala ve 2.ceně.

Mám z ní obrovskou radost hlavně s vodními pracemi. Gera se ke mně totiž dostala před rokem ze žalostných podmínek a mimo milionů dalších věcí, kterých se bála, měla odpor k vodě, pravděpodobně díky špatným zkušenostem... no, jak je vidět, se správným přístupem všechno jde, když se chce a po roce Gera absolvovala zkoušky z vodních prací ve čtyřkách, pouze s limitní známkou ze slídění na hluboké vodě, kterou normálně dělá perfektně, bohužel na zkouškách se raději na břehu zabývala leklou rybou. Emotikona smile
 
 
Tabulky z vodních prací:
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. ochota k práci v hluboké vodě 1 4
2. přinášení kachny z hluboké vody 4 16
3. nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí 4 20
4. dohledávka kachny v rákosí 4 20
5. chování na stanovišti 4 8
6. poslušnost 4 20
celkový počet bodů: 88
výsledná klasifikace: II. cena

 

lesní zkoušky

11.7.2015 sem se opět ocitla na "místě činu", na kterém jsem si před rokem vypotila vytouženou loveckou upotřebitelnost se zapůjčeným jagdteriérem - lesní zkoušky v Ješovicích pořádané OMS Mělník. Letos jsme sem již jeli společně s mou drahou polovičkou zúročit výcvik našich křepeláků Gery a Jacka. Oba jsme uspěli v I. ceně, Gera obsadila stříbrné a Jack broznové místo v celkovém počtu psů. Gera mě opět nezklamala ani přes blížící se hárání, které s její pracovní morálkou dělá pěkné "psí kusy". :-)

>> FOTOGRAFIE ZDE <<

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - na řemeni 4 8
6. vyhánění zvěře z houštin - z odložení 4 36
7. slídění - vyhledávání 4 32
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 4 28
9. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
10. práce před barvou - šoulačka 4 32
11. barva - vodič 3 30
12. odložení - volně 4 16
13. chování na stanovišti v lese 3 12
Celkový počet bodů: 322
Výsledná klasifikace: I. cena

 

 

ZKOUŠKY VLOH

16.5.2015 jsem se s Gerou vydala na zkoušky vloh na Zličín pořádané OMS Praha 5 a 6, kde Gera zaválela, absolvovala v 1.ceně se samými čtyřkami a stala se VÍTĚZEM ZKOUŠEK...za tu krátkou dobu, co jí mám, se nám to podařilo již podruhé. :-) 

>> FOTOGRAFIE ZDE <<

 
Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 4 20
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění - na řemeni 4 8
6. slídění 4 32
7. stopa živé zvěře 4 28
8. ochota a chuť do vody 4 16
Celkový počet bodů: 188
Výsledná klasifikace: I. cena, Vítěz zkoušek

 

klubové PODZIMNÍ ZKOUŠKY

11.10.2014, po 2,5 měsících společného soužití se mi s Gerou podařilo složit již druhé zkoušky, a to klubové podzimní zkoušky ve Slovči ve 2.ceně s počtem 227 bodů. Limitní se pro nás stala pouze disciplína "poslušnost a ovladatelnost". Co dodat - Gera udělala v posledních týdnech doslova obrat o 180 stupňů a zprvu bojácná a apatická fenka se díky tréninku a účasti na honech začíná měnit v temperamentní éro, které mi v terénu dělá čím dál větší radost, ale ještě ho za tak krátkou dobu nemám úplně v ruce. :-) Největší radost mi ale udělala s přinášením kachny z hluboké vody... kdo zná okolnosti a ví, s jakým vztahem k vodě se ke mně dostala, tomu je jasné, kolik je za tím práce... Jak se říká - všechno jde, když se chce. :-)

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. nos 4 40
2. hlasitost 4 32
3. poslušnost a ovladatelnost 2 10
4. chování po výstřelu 4 12
5. vodění na řemeni 4 12
6. slídění 3 24
7. stopa živé zvěře 4 28
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 3 21
9. vlečka se srstnatou zvěří 4 24
10. přinášení kachny z hluboké vody 4 24
Celkový počet bodů: 227
Výsledná klasifikace: II. cena

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

14.9.2014 pořádalo mé "domácí" honební společenstvo Ondřejov-Zvánovice barvářské zkoušky. Geru jsem sice tou dobou měla doma necelé 2 měsíce, ale projevila se jako velice učenlivá, a tak jsem se rozhodla jí přihlásit a za cca měsíc jí na zkoušky připravit s tím, že to jedeme zkusit a budu ráda, pokud nějak absolvujeme. Gera sice pracuje klidně a s noblesou, takže jsem věřila, že na to má, ale dostala se ke mně už v pokročilém věku a přinesla i sebou určité své "vrtochy", takže jsem jí nevěřila tolik, jako jsem věřila třeba Axe. Výsledek mi však doslova vyrazil dech. Gera pracovala celý den perfektně, nezlobila mě s žádnými stávkami a sabotážemi, tak jako to často dělala při výcviku :-) Především barvy jsem se obávala, protože jsme se na ní dostali až v odpoledních hodinách a díky tomu jsme jí měli téměř 24 hodin starou, navíc předchozí noc intenzivně pršelo a nikdy jsme takto těžkou barvu necvičili... Gera si s tím však poradila a na konci barvy navíc předvedla hlášení u kusu. Díky tomu dostala z barvy maximální možný počet bodů a jelikož i ostatní disciplíny absolvovala "ve čtyřkách", získala jako jediná maximální možný počet bodů a stala se vítězem zkoušek! :-) Tak jenom neusnout na vavřínech. :-)

Výsledky
Předmět Známka za výkon Počet bodů
1. vodění - volně 4 12
2. práce před barvou - šoulačka 4 32
3. barva - hlasič 4 80
4. odložení - volně 4 16
Celkový počet bodů: 140
Výsledná klasifikace: I. cena, Vítěz zkoušek

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

Zkoušky pořádané v Sulejovicích (OMS Litoměřice) dne 11.10.2015. Gera opět předvedla perfektní práci a potěšil mě její velký zájem o černou zvěř. Na stopě jsem se rozhodla jí vést jako vodiče na volno, neboť barvy obvykle na volno vypracovává v klidu cca 10 m přede mnou a udržuje si se mnou těsný kontakt. Doma jsme šlapané stopy cvičili spíše starší, na zkouškách však byla stopa poměrně čerstvá a Gery obrovský zájem mě až překvapil. Nejraději by se po stopě rozběhla cvalem od nástřelu až ke kusu, rozum a pouto ke mně jí však velely se pro mě vracet. Z jejího chování jsem nemusela v nejmenším pochybovat o tom, kudy stopa vede, chvilkami bylo však náročné na volno jen pomocí klidných povelů brzdit její temperament a zájem o stopu. Stopu jsme došli bez jediné chyby, tedy ohodnoceni známkou 4, nebyly nám však přičteny bodíky za volné vypracování stopy (bez barvářského řemene), neboť při volném vypracování je potřeba o něco těsnější kontakt s vůdcem. U střeleného kusu černé zvěře pak byla na Geře vidět nesmírná radost z toho, že tam konečně leží skutečné prase a ne nějaké atrapy a kuny, tak jako při výcviku. :-))

Zkoušky jsme došli se samými čtyřkami a stali se vítězem zkoušek. :-)